Bedrijfswagens anders bekeken.

bedrijfswagen anders bekeken

Het aantal inschrijvingen van bedrijfswagens is blijft stijgen, en dit ondanks de introductie van het mobiliteitsbudget.

Het in maart 2019 goedgekeurde Mobiliteitsbudget wil werknemers overtuigen om afscheid nemen van hun salariswagen. Maar nog teveel mensen kunnen ‘niet volledig zonder’ auto. Weinig mensen kiezen er uiteindelijk voor hun bedrijfswagen op te geven. 

Op deze manier zal het aantal bedrijfswagens blijven stijgen en halen we de klimaatsdoelstelling niet. Als we serieus zijn over broeikasgassen met 40% te reduceren ten opzichte van 1990, dan moeten we met z’n allen minder rijden.

Een autoloze maatschappij is op dit moment niet haalbaar

Als een autoloze maatschappij op dit moment niet haalbaar is moeten we dan niet onderzoeken hoe we een autoluwe maatschappij mogelijk kunnen maken? WizKey helpt bedrijven om, binnen de eigen organisatie, autodelen te organiseren met eigen bedrijfswagens, voor eigen werknemers. 

Bart Lizen – CEO

Autodelen met bedrijfswagens? 

De klassieke deelauto is misschien een oplossing voor wie in de buurt woont van een deelauto-hub. Door autodelen te organiseren op het werk, is het ineens toegankelijk voor iedereen.

Het is niet erg moeilijk om te organiseren. Ten eerste maak je onderscheid tussen professionele verplaatsingen en privé verplaatsingen. Professionele verplaatsingen gebeuren steeds met een van de beschikbare deelwagens zoals je dat vandaag met poolwagens zou doen.

MAAS – Mobility-as-a-service

Maar, deze ‘poolwagens’ kunnen ook buiten de werkuren gebruikt worden. Telkens als iemand een wagen ‘nodig heeft’ kan hij of zij een van de bedrijfs-deelwagens reserveren voor privé verplaatsing. Voor woon-werk, voor weekendjes weg of voor de jaarlijkse vakantie! Je vervangt het autobezit door een oplossing die het autogebruik organiseert en garandeert.

Geef duurzame mobiliteit een kans! 

Op deze manier, verlost van de ‘eigen auto’, kunnen medewerkers vaker kiezen om met de fiets naar het werk te gaan of met het openbaar vervoer. In het geval van autobezit, ‘moet’ dezelfde wagen voor iedere verplaatsing gebruikt worden. Nu kies je voor iedere verplaatsing, iedere keer opnieuw, welk vervoersmiddel je voor die verplaatsing wilt gebruiken. Goed georganiseerd is bedrijfs-autodelen een aantrekkelijker oplossing dan de klassieke salariswagen.

Wat met het mobiliteitsbudget?

Voor professionele verplaatsingen betaalt een werknemer niets.  En in de weekends of op vakantie, voor een verhuis of de wekelijkse grote boodschappen, voor een bezoek aan de bomma aan de kust, kunnen medewerkers altijd een deel-wagen huren van hun eigen bedrijf. Doordat de werknemer voor deze verplaatsingen betaald, moet hij of zij geen voordeel alle aard afstaan. Maar deze ritten moeten wél betaald worden. De kosten van deelwagens vallen onder de tweede pijler van het mobiliteitsbudget. Dit betekent dat een werknemer die af-en-toe voor duurzame vervoersmiddelen kiest, er zelfs budget aan overhoudt! Zie zo enkele voorbeelden bij het artikel over de FlexiFleet.

WizKey, Unlock Mobility!

WizKey is een Belgisch bedrijf dat deelauto technologie ontwikkelde. Deze technologie bestaat uit een Plug-in voor in de wagen, een Mobiele App voor de chauffeur en een Beheersplatform voor de Fleet manager. Deze technologie werd reeds uitvoerig getest in de deelauto’s van Bolides, maar ook in poolwagens van EY of Siemens. Deze technologie werd zo ook bij co-working plaatsen als Fosbury & Sons (Harmony) in Antwerpen gebruikt voor hun bedrijfs deelwagen.

WizKey heeft als missie om het klassieke autobezit op termijn te vervangen door bedrijfs-autodelen toegankelijk te maken voor iedereen.