Upgrade je bedrijfsvloot

naar een moderne mobiliteitsservice.

Flexifleet is een autodeel- en huurservice
voor jou beheerd op je eigen wagens en locaties.

Flexifleet website