Het is onze missie om een alternatief te bieden op de klassieke salariswagen.

De meeste mensen kunnen zich geen leven voorstellen zonder hun wagen.

  • Je kan toch geen grote boodschappen doen met de fiets?
  • Hoe moet je jouw kinderen naar de voetbal en de dansles brengen zonder wagen?
  • “Mijn wagen is mijn vrijheid” is voor velen geen loos begrip.

Het is ook niet onze missie om werknemers zonder wagen te zetten, maar we willen wél een alternatief vinden voor de huidige automobiliteit van bedrijven.

“Met WizKey kan samen met het mobiliteitsbudget de sleutel worden naar duurzame verplaatsing voor elke gezinssituatie.” -Bart Lizen, CEO WizKey

WizKey heeft de ambitie om bij bedrijven en organisaties de klassieke salariswagen te vervangen. In plaats van een “eigen firmawagen” te hebben (autobezit), kan je als werkgever kiezen voor een Maas oplossing of ‘mobility-as-a-service’ (autogebruik). Wat als je voor iedere verplaatsing beroep kan doen op een flexibel en ruim aanbod van bedrijfsdeelwagens.  Een goed georganiseerd autodelen met bedrijfswagens kan aantrekkelijker zijn voor de werknemer dan ieder zijn eigen wagen.

Het is niet langer verantwoord dat salariswagens meer dan 80% van de tijd stil staan. 

Door de huidige vloot aan firmawagens te vervangen door een kleinere vloot van poolwagens of bedrijfs-deelwagens, kunnen werknemers hun professionele verplaatsingen blijven doen als daarvoor. Dezelfde deelwagens wagens kunnen zij huren voor hun woon-werk of hun privé-verplaatsingen. De huurkosten voor hun privégebruik vergoeden ze door middel van het mobiliteitsbudget (zie ook verder* in dit artikel).

Op die manier kan je zowel je vloot, de kosten verbonden aan deze vloot, als de ecologische voetafdruk van jouw bedrijf of organisatie significant verkleinen.

De FlexiFleet

Deze nieuwe vorm van bedrijfsmobiliteit waar we het autobezit inruilen voor het autogebruik, hebben we een naam gegeven. De FlexiFleet.

Door de klassieke vloot van bedrijfswagens aan te vullen met een gevarieerde vloot van gedeelde bedrijfswagens ontstaat een slim mobiliteitsplatform met voordelen voor zowel werknemer als werkgever. Het laat een upgrade van uw wagenpark toe. Uw wagenpark kan voortaan bestaan uit types voertuigen die werknemers nodig hebben voor hun professionele verplaatsingen, niet langer de modellen geschikt voor hun jaarlijkse vakantie…

De “WizKey car sharing app” is de sleutel naar deze FlexiFleet oplossing. Door bedrijfs-deelwagens uit te rusten met WizKey’s Smartkey, kunnen werknemers voor iedere verplaatsing een wagen reserveren. Ze kunnen afhankelijk van de afstand en de specifieke noden kiezen uit een gevarieerd aanbod van voertuigen. Het aanbod verschilt in grootte, in type brandstof, en in waarde, zodat voor iedere verplaatsing de meest geschikte oplossing kan worden gekozen.

*het mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget is gelijk aan de totale jaarkost van de ingeleverde wagen. Het kan besteed worden aan:

  • Een nieuwe milieuvriendelijke wagen. Daarop zijn nog wel inkomstenbelastingen verschuldigd (VAA)
  • Interesten van de hypotheeklening, voor wie minder dan 5 km van het werk woont
  • Een (elektrische) fiets. De aanschaf of leasing kan met het mobiliteitsbudget betaald worden.
  • Openbaar vervoer. Een abonnement op bus, tram, of trein.
  • Deelmobiliteit. Privé of woon-werkverplaatsingen met deelsystemen of deelwagens van het bedrijf.
  • Bijkomend nettoloon. Op het budgetoverschot geen patronale bijdrage of belasting, maar wel een sociale bijdrage van 38,07%

Het mobiliteitsbudget berekenen kan snel via deze tool van SD Worx: https://www.sd.be/mobiliteitsbudget/nl/mobilitybudget