Is het autobezit echt iets van het verleden?

Laten we met enige afstand en objectiviteit de ‘ownership vs. usership’-discussie bekijken. Want als dat zo is, dan moeten we onze mobiliteitsplannen aanpassen.

Consumentengedrag en maatschappelijke attitudes zijn in de afgelopen tien jaar enorm veranderd. Daarom zien we een steeds sneller groeiende evolutie de auto-industrie. Zowel de auto’s waarmee we rijden als hoe we voor mobiliteit betalen is op korte tijd totaal veranderd.

Het is belangrijk dat Fleetmanagers zich bewust zijn van deze behoeften-revolutie. Hun wagenparkbeleid moet blijven beantwoorden aan de veranderde behoeften van hun werknemers. Een hedendaags mobiliteitsplan moet daarom een afspiegeling worden van het flexibele mobiliteitsaanbod dat onze samenleving overspoelt. 

‘Less is More’

Less is More

De Millennial-bestuurder volgt een ‘less is more’-trend, waarbij consumenten kiezen voor eenvoud en minimalisme boven materialisme en overvloed. Deze generatie slaagt er ook in de oudere generaties te laten evolueren naar een attitude waarbij de auto een hulpmiddel is en minder een statussymbool.

‘Instant Gratification’

Instant Gratification

Tegelijkertijd heeft de ‘instant gratification’-trend, gedreven door technologische vooruitgang, onze verwachtingen geherdefinieerd. Hoe lang zijn we bereid zijn te wachten om een ​​product of dienst in handen te krijgen? De consument is gewend aan een onmiddellijke beschikbaarheid en ‘one click’ transacties.  Hun hectische levensstijl laat geen oude transactie modellen of wachten op jouw beurt toe.

Chauffeurs van vandaag willen toegang tot een bredere waaier aan mobiliteitsoplossingen, maar zijn niet langer bereid om het bezit ervan te financieren.  Ze kiezen ervoor om hun mobiliteit per gebruik te vergoeden.

WizKey, de sleutel van het derde millennium

WizKey is een Belgische producent van deelwagentechnologie. WizKey’s systeem bestaat uit een Car Plugin, die de fysieke sleutel vervangt. Wagens worden met de mobiele WizKey App gereserveerd, gelokaliseerd, geopend en gestart. Met WizKey kan de ‘instant gratification’-bestuurder met één klik op zijn mobiele telefoon, een voertuig vinden, openen en starten! Het Fleetmanagement platform biedt de wagenparkbeheerder real-time monitoring van het gebruik en de staat van de wagens. Dankzij deze moderne technologie kan iedere wagenparkbeheerder op eenvoudige manier haar vloot omtoveren tot een flexibele mobiliteitsservice.  

FlexiFleet

FlexiFleet

In plaats van werknemers te overtuigen om hun salariswagen af te staan, biedt je hen een alternatief aan waarbij zij voor iedere verplaatsing kunnen kiezen uit een uitgebreide selectie van modellen, met een uiteenlopend aantal zitplaatsen, keuze aan gebruikte brandstoffen, reikwijdtes, en statussen mocht dat nog gewenst zijn. Lees hier meer over FlexiFleet.

Wil je meer te weten komen over WizKeys Smart Mobility oplossingen, aarzel dan niet om contact op te nemen via de chatbot hier rechtsonder of via het contactformulier.

Op naar een ‘less is more’ ‘instant gratification’ mobiliteitsplan voor jouw moderne medewerkers.